همکاری با ما

درصورت داشتن شراط بالا رزومه زیر که مربوط به شرکت صنعتی چابک فناوران آرتمن هست را کامل کنید وآنرا ارسال نمایید. ورود به بازار کار بعد از پایان دوره تحصیل، یکی از چالش‌های جدی افراد در مسیر شغلی است. هدف ما از برنامه کارآموزی این است که افراد با استعداد و باانگیزه‌ای که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند و تجربه کاری چندانی ندارند را شناسایی و برای حضور در محیط کار آماده کنیم تا استعداد و توانایی‌های بالقوه این افراد به بهترین شکل در محیط کار شکوفا شود.